OVER ONS

VISIE
De Burcht Vastgoed management is uw pro-actieve partner in alle facetten van het vastgoedbeheer. Op basis van een servicegerichte en intensieve samenwerking bepaalt u als opdrachtgever de koers. Vanuit die beheerstrategie adviseert het deskundige team van De Burcht Vastgoed management u over de meest optimale onderhoudsmaatregelen in relatie tot uw budget. Het te bereiken resultaat en de daarbij behorende kosten worden vastgelegd in een plan van aanpak, waardoor u een gedetailleerd beeld krijgt van de huidige en mogelijk toekomstige status van uw onroerend goed.
Ook bij het meedenken over het behoud van een plezierige woonomgeving loopt De Burcht Vastgoed management graag vooraan.

ONZE WERKWIJZE

ONS TEAM
Ons deskundige en enthousiaste team draagt zorg voor een persoonlijk contact met haar opdrachtgevers, commissies en bewoners, onderhoudspartijen en andere betrokkenen. Wij hechten veel waarde aan het opbouwen van een goede relatie met de individuele eigenaars/bewoners en staan besturen en (technische) commissies met raad en daad terzijde in alle voorkomende zaken.

Het vaste team wordt aangevuld met ter zake kundige bouwtechnische adviseurs. Deze adviseurs zijn freelance aan het kantoor verbonden en worden op basis van hun ervaring en deskundigheid met het betreffende bouwkundige onderdeel zorgvuldig geselecteerd.

Continuïteit en stabiliteit in het beheren van uw vastgoed wordt op deze wijze ruimschoots gewaarborgd.

WERKGEBIED
Aangezien wij het beste op de hoogte zijn van onze eigen omgeving, is ons werkgebied begrensd. Dit gebied beslaat Voorburg, Leidschendam, Rijswijk, Den Haag en andere randgemeenten, tot en met Delft en Zoetermeer.

BRANCHEORGANISATIE
De Burcht Vastgoed management is aangesloten bij Vastgoedmanagement Nederland (voorheen NVM-vastgoedmanagement).
Een bijzonder actieve, snel groeiende brancheorganisatie, die zich ondermeer inzet voor verdere professionalisering van het vastgoedmanagement en belangenbehartiging van de beroepsgroep.
Voor meer informatie: www.vastgoedmanagementnederland.nl.

HISTORIE
“De Burcht” is al sinds 1934 een begrip in Voorburg.
Al meer dan 75 jaar staat deze naam voor het beheer van vastgoed in de Haagse regio.
Op 1 januari 2000 heeft Marja Agterdenbosch het vastgoed- en VvE-beheer van Agterdenbosch Makelaars, het voormalige kantoor van de heer A.G.H.H. Agterdenbosch, als zelfstandige en onafhankelijke organisatie overgenomen.


 

Heeft u een vraag?
Neem gerust contact met ons op